Marsico, A., F. Atzeni, A. Piroddi, M. Cazzola, S. Stisi, and P. Sarzi-Puttini. 2014. “Costs of Pain in Rheumatology”. Reumatismo 66 (1), 103-7. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2014.771.