[1]
Marson, P. 1. Rheumatology in the Italian literary fiction: “La Longobarda” by Giorgio Conconi (1999). Reumatismo. 53, 3 (1), 250-253. DOI:https://doi.org/10.4081/reumatismo.2001.250.